Browser versie wordt niet ondersteund

Neckermann.nl ondersteunt je browser versie niet. Voor een optimale ervaring raden we je aan de browser te updaten.Nee dank je

De beste deals voor jouw vakantiegeld!

Populair in ons aanbod

Veel gestelde vragen

Vakantiegeld berekenen:


Velen van ons kijken er jaarlijks halsreikend naar uit: het salaris van de maand mei… want hierbij zit veelal ook het vakantiegeld dat jaarlijks wordt uitgekeerd door je werkgever. Maar wat is nu precies vakantiegeld en waarom krijg je dit en uiteraard de belangrijkste vraag: hoeveel vakantiegeld krijg ik? Sinds het begin van de twintigste eeuw is er sprake van vakantiegeld. Destijds bedoeld als een betaald verlof, maar dan kon je nog niet echt op vakantie, want dat kostte nog eens extra geld. Sinds de jaren zestig kwam hier verandering in, naast het ‘gewone’ salaris werd een extra uitbetaling gedaan waardoor het vanaf toen ook mogelijk werd om echt op reis te gaan in de vakantie. De hoogte van het vakantiegeld is afhankelijk van je inkomen en grofweg genomen bedraagt het 8% van je bruto jaarsalaris (12 x je maandsalaris), over dit bedrag moet je dan nog wel belasting betalen dus zal dit helaas niet het bedrag zijn dat je terugziet op je rekening. Hoeveel dit is is ook weer afhankelijk van je bruto jaarsalaris en in hoeverre dit in de bepaalde belastingschijven valt. Dus al met al een stukje ingewikkelder om uit te rekenen. Ook als je een uitkering ontvangt (bijv. AOW of via het UWV) heb je recht op vakantiegeld, dit is echter wel vaker lager dan 8% en kan maandelijks uitgekeerd worden tegelijkertijd met je overige uitkering.

Rekenvoorbeeld:


Hoeveel vakantiegeld houd ik nu precies over? Dit is geheel afhankelijk van je brutosalaris en in welke belastingschijf dit valt. Bruto komt het vakantiegeld meestal neer op iets minder dan een maandsalaris waarover dan nog belasting betaald moet worden. Stel je verdiend maandelijks €2.500 bruto in 2017 en 2018, dan heb je recht op €2.400 vakantiegeld. Je bruto jaarsalaris van 1 juni 2017 t/m 31 mei 2018 is: 12 x €2.500 = €30.000. Over deze €30.000 ontvang je 8% vakantiegeld en dat is €2.400 (bruto). Hoeveel houd ik dan netto over van die €2.400? Je jaarsalaris bedraagt, zoals hierboven genoemd €30.000, dat wil zeggen dat je volgens de belastingschijf verdeling van de belastingdienst 40,85% belasting hierover dient te betalen (bron: belastingdienst.nl; maart 2018). Ook over je bruto vakantiegeld (€2.400) zul je dit percentage aan belasting moeten betalen. Dit komt neer op een bedrag van €980,40. Netto houd je dus over je bruto vakantiegeld minus de te betalen belasting: €2.400 - €980 = €1.419,60

Een percentage van je bruto salaris dat je veelal jaarlijks uitgekeerd krijgt met je loon in de maand mei; van oudsher bedoeld om van op vakantie te gaan.

Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8% van je bruto jaarsalaris en hierover moet nog belasting worden betaald. Onder het jaarsalaris vallen o.a. niet: onkostenvergoedingen, eindejaarsuitkeringen, salaris uit overwerk. In de praktijk komt het meestal neer op iets minder dan een bruto maandsalaris (waarover dan nog belasting betaald moet worden). Heb je een salaris dat 3 x zo hoog is als het minimumloon dan mag er van de 8% afgeweken worden en ontvang je een uitkering, dan kan het vakantiegeld minder zijn dan de wettelijke 8% (bijv. de vakantiegeld uitkering van de AOW is gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon en de bijbehorende minimumvakantiebijslag).

Veelal wordt het vakantiegeld uitbetaald met het loon van de maand mei. Het kan ook zijn dat het maandelijks of in de maand juni uit wordt gekeerd.

Ja, sinds de jaren zestig is het bij wet verplicht om vakantiegeld uit te keren.